delacre logo

Delacre

Het leveren van een complete – hygiënische - mix installatie voor het mengen van diverse poeders.

Situatie voor investering:

Bij het oude mixproces, was de mix niet homogeen. De in te mengen poeders zijn zéér hygroscopisch en geven klontvorming bij het eerste contact met water.

Opdracht:

  • Een volledig homogene mix te maken
  • Delacre wil automatisch kunnen over pompen naar mobiele opslagtanks, alsook emmers kunnen aftappen om in andere processen deze mix te kunnen bijvoegen.
  • Geheel systeem moet zonder externe CIP installatie, automatisch gereinigd kunnen worden en voldoen aan de huidige eisen van hygiënisch ontwerp.
  • Er moet een demonteerbaar bordes geleverd worden om te zakken op een ergonomische manier te kunnen storten in de mixtank
  • Tank moet compact blijven, maar het mangat voldoende groot om zakken te kunnen storten

Oplossing:

Na een studie van de verschillende poeders, wordt een krachtig roerwerk geselecteerd, en een P&ID opgesteld waarmee met eenzelfde pomp zowel:

  • de transfer van het product als de CIP kan worden uitgevoerd.
  • Een interne CIP over de mixtank gedaan kan worden (via de geïntegreerde sproeibollen).
  • De transfer leiding gereinigd kan worden naar de mobiele opslagtank alsook het aftappunt van de emmers